Các hoạt động xã hội & cộng đồng của YSD

Thực hiện theo chỉ đạo của Chủ Tịch tập đoàn YSD Group, hàng năm YSD Việt Nam đều trích một phần từ lợi nhuận của công ty để tổ chức các hoạt động thiện nguyện tại một số địa phương trong và ngoài tỉnh Hưng Yên.

* Ngày 23/11/2019:  Trao quà cho 30 bệnh nhân hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên .

 

* Ngày 12/12/2019: Trao quà cho các cháu học sinh tiểu học và trung học Hang Kia A Huyện Mai Châu - Hòa Bình

TOP