Khay PP Chống tĩnh điện

Khay PP chống tĩnh điện

Kích thước khay : 300mm x 225 mmx 25 mm ( 35 ô đựng )

Kích thước ô đựng bên trong : 50mmx 22 mm x H 25 mm

Vật liệu : PP chống tĩnh điện t=0.7mm

Đơn tối thiểu : 100 pcs /lần đặt

Không tìm thấy dữ liệu nào!
TOP