Khay nhựa PET

Khay nhựa PET

Kích thước khay : 520mm x345mm x 32 mm ( 30 ô đựng )

Kích thước ô đựng :75 mmx 54 mm x H26mm

Vật liệu : PET t=0.7 mm

Số lượng ship tối thiểu : 100 pcs 

     
Không tìm thấy dữ liệu nào!
TOP