Khay tiêu chuẩn (có sẵn)

Mã Số Khay Kích thước POCKET Số POCKET Kích Thước Khay
Kích Thước chiều dài Kích Thước Chiều Rộng Kích Thước Chiều Cao
KTC-YSD-008 75 54 26 30 520x345x32
KTC-YSD-007 27 27 45 50 390x230x45
KTC-YSD-006 18 18 26 40 310x235x40
KTC-YSD-005 310 83 45 5 465x360x46
KTC-YSD-004 43 43 30 35 350x272x31
KTC-YSD-003 95 93 60 15 545x350x61
KTC-YSD-002 98 72 26 18 520x345x31.6
KTC-YSD-001 50 25 20 35 300x225x25
TOP