Khay đựng linh kiện

Khay đựng linh kiện sẽ được thiết kế dựa theo yêu cầu của khách hàng và đặc trưng của sản phẩm. Khay sau khi thiết kế sẽ đảm bảo tính năng giữ sản phẩm, tránh được những rủi ro dẫn đến hư hại sản phẩm trong quá trình quý vị vận chuyển .

 

Khay PS chống tĩnh điện

Khay PP chống tĩnh điện

Khay nhựa PET -Clean 

TOP